Zdravý životní styl

V Mateřské škole Orlová-Lutyně Okružní 917 vzděláváme ke zdravému životnímu stylu

Zdraví člověka neznamená pouze nepřítomnost nemoci, ale jedná se o interakci celého člověka. Propojují se všechny systémy a složky na úrovni biologické, duševní, sociální, duchovní a environmentální.

Posilovat a upevňovat zdraví znamená pozitivně působit na všechny jeho složky. Neoddělitelnou roli ve zdraví člověka hraje jeho životní styl. Chování, které zdraví podporuje, je třeba vytvářet již v předškolním a školním věku dítěte. Návyky a postoje se v tomto věku upevňují nejtrvaleji. Nejlépe se vytvářejí spontánně, přímou zkušeností dítěte. Dítě kolem sebe vidí příklady zdravého chování. Prvními aktéry procesu podpory zdraví jsou rodiče a poté pedagogové.

Uvědomujeme si, že motivovat děti ke zdravému životnímu stylu není vůbec snadné. Je to citlivá specifická oblast výchovného stylu, kdy je ke zdravému způsobu života vedena i rodina dítěte. Víme však, že zdraví je prioritní a neoddělitelnou hodnotou v životě člověka. V naší mateřské škole jsou aktivity spontánní i pedagogicky cílené. Snažíme se o rozvoj jemné a hrubé motoriky, koordinace, orientace v prostoru a také myšlení, tvořivosti a soustředění.

V měsíci říjnu jsme se pilně zabývali zdravím. Povídali jsme si o pěstování a užitku ovoce, zeleniny a důležitosti vitamínů pro zdraví člověka. Otevřeně jsme diskutovali o zdravých a nezdravých potravinách, zásadách správné hygieny a péče o tělo člověka. Vysvětlili jsme si, co znamená pojem zdravý životní styl, který děti slýchávají z televize. Co nás činí zdravými, co zde řadíme (stravu, sport, péči o vlastní tělo, pitný režim, hygienu). Vše si samozřejmě děti vyzkoušely přímo na vlastní kůži. Ochutnávaly různé druhy ovoce, zeleniny, pily bylinkové čaje, čichem rozpoznávaly bylinky. Nevynechaly samozřejmě ani pohyb. Bez něj by to nešlo. Při pobytu venku nezahálely a tělo si protáhly při sběru šišek, listí. Překonávaly překážkovou dráhu. Významnou motivací byly různé pohádky, říkanky, písničky a také různá přísloví o zdraví.

V tomto duchu budeme nadále pokračovat i v dalších měsících. Protože zdraví je to nejcennější, co v životě máme. Měli bychom umět o své zdraví a sebe pečovat. Protože, když budeme zdraví, plní sil a energie, můžeme uspokojovat své životní potřeby a cíle. A o to jde.

Celý kolektiv mateřské školy Okružní 917 Orlová a naše děti Vám všem přejeme klidné a pohodové dny a hodně pevné zdraví.

Za kolektiv MŠ Bc. Veronika Holková

 

Fotografie: