Dýňový den

Podzim se krásně vybarvil a společně se slunečními paprsky zaplavil okolní krajinu. Napomohl tak k barevným proměnám.  Podzimní změny chytí za oko nejednoho obdivovatele. A výjimka nejsou ani naše děti ve školce.  

Letošní rok byl v některých ohledech jiný. Ale svět dětí je ještě v pořádku. Jejich fantazie, spontánnost a radost ze života nabíjí nás paní učitelky k práci. Upřímný dětský úsměv spraví neduhy podzimních dní. A tak to máme i my v mateřské škole.

Nadešel konec léta a začal nový školní rok. Děti dorazily po létě s nadšením a elánem. Jejich švitoření a štěbetání bylo a je nadále slyšet v každém koutku školky. Děti opět poznávají krásy světa, učí se a poznávají. A podzim je k tomu jako dělaný. Děti pozorují, jak se listí barví do nádherných odstínů žluté, červené, hnědé, zelené a dalších barev. Učí se, jak plody mnohých stromů a keřů dozrávají do sytě červené a upoutávají tak pozornost.  Venku při hrách sledují, že obloha je pohlednější. Křídami kreslí, jak po obloze plují zajímavé formace mraků. Prostě a jednoduše se radují ze života.

Toto období se vyznačuje tím, že je obrovská úroda dýní. A tohoto jsme samozřejmě dostatečně využili. Ve spolupráci s rodiči jsme s dětmi uspořádali dýňový den. Rodiče s dětmi doma vyřezaly hlavy dýní. Fantazie a meze dětí a rodičů byla nesmírná. Zúčastnili se všichni. Byl to příjemně strávený čas dětí s rodiči a taktéž s námi v mateřské škole. O dýních jsme si povídali, kreslili je a vytvořili si tajemnou překážkovou dráhu. Kolem dýní chodily, běhaly, vyzkoušely si slalom. Na řadu přišlo o převážení dýní ve vozících či chůze kolem dýní s tyčí. Děti zábavné odpoledne velmi bavilo.

Proto my všichni z naší mateřské školky přejeme krásné prožití podzimních dní. Užívejte si barevnou mozaiku života a neschovávejte se za šedivou oponou. Využijte ještě barevných teplých dní a mějte dobrou náladu.

Zdraví Vás děti z mateřské školy Okružní Orlová a paní učitelky.

 

Za kolektiv MŠ Okružní, Veronika Holková Bc.

 

Fotografie: