Ozdravný pobyt

 

 

 

 

Projekt: Ozdravný pobyt „JARO S VEVERKOU EMILKOU“

Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí.

Po vypracování projektu na ozdravný pobyt získala naše mateřská škola ze STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY finanční prostředky na jeho podporu ve výši 49 000,- Kč pro 35 dětí MŠ Orlová – Lutyně Okružní 917.

Uskutečnil se v termínu 8. 4. – 12. 4. 2016 v hotelu Charbulák Staré Hamry-Gruň, který se nachází v oblasti s vyhovující kvalitou ovzduší. Program ozdravného pobytu byl realizován se zaměřením na prvky environmentální výchovy.

web stránky: www.sfzp.cz, www.mzp.cz