Šablony pro MŠ III

Název projektu: MŠ Orlová Okružní 80

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017328

Zahájení realizace projektu: 1. 10. 2020

Ukončení realizace projektu: 30. 9. 2022

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 405 063,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci OPVVV Výzvy Šablony III.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, projektový den ve výuce.

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu mateřské školy o školní asistentku, příprava a vedení projektového dne ve vzdělávání dětí MŠ.

 Vybrané šablony:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí spadajících následujících tří témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení.

 

Dokumenty ke stažení:

Informace o projektu

Plakát MŠ Okružní Orlová