SPŠM Sluníčko

Stanovy spolku ke stažení.

Spolek přátel školy mateřské „Sluníčko“ je občanské sdružení registrované u Ministerstva vnitra ČR v roce 1991 Spolek přátel školy mateřské „Sluníčko“, které pracuje a spolupracuje při Mateřské škole Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace.

Jeho cílem je:

 • Seznamovat rodiče s posláním a úkoly školy.
 • Pomáhat řešit náměty a problémy mezi mateřskou školou a rodinou.
 • Přispívat škole dobrovolnou finanční a materiální pomocí, organizační činností při akcích s dětmi, údržbě a vybavování školy.
 • Pomáhat působit na rodiče ke správné výchově dětí.
 • Navazovat kontakty se spolky stejných cílů v ČR i v cizině a využívat jejich zkušeností.

Členy spolku jsou rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte přijatého do mateřské školy, přátelé, kteří se zajímají o práci školy, výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku, sponzoři školy.

SPŠM „Sluníčko“ hospodaří s příjmy, které tvoří členské příspěvky, dary, výtěžky z akcí spolku a výnosy jeho jmění.

Tradičními akcemi, které jsou uskutečňovány ve spolupráci SPŠM „Sluníčko“ s Mateřskou školou Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace jsou:

 • Dny otevřených dveří
 • Oslava Svátku matek
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka
 • Karneval
 • Oslava Dne dětí
 • Radovánky
 • Rozloučení s předškoláky
 • Den s tatínkem v MŠ- Hrajeme si s tatínky
 • Výlety s dětmi do hor
 • Předplavecký výcvik
 • Návštěva Loutkového divadla v Ostravě
 • Návštěva kulturních nabídek v MěDDM, DK, ZUŠ, divadlo Zlatý klíček apod.