MŠ OKRUŽNÍ 917
ORLOVÁ - LUTYNĚ

SPŠM Sluníčko

 Stanovy spolku ke stažení.

  • Spolek přátel školy mateřské „Sluníčko“ je občanské sdružení registrované u Ministerstva vnitra ČR v roce 1991 Spolek přátel školy mateřské „Sluníčko“, které pracuje a spolupracuje při Mateřské škole Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace.
  • Jeho cílem je:
  1. Seznamovat rodiče s posláním a úkoly školy.
  2. Pomáhat řešit náměty a problémy mezi mateřskou školou a rodinou.
  3. Přispívat škole dobrovolnou finanční a materiální pomocí, organizační činností při akcích s dětmi, údržbě a vybavování školy.
  4. Pomáhat působit na rodiče ke správné výchově dětí.
  5. Navazovat kontakty se spolky stejných cílů v ČR i v cizině a využívat jejich zkušeností.
  • Členy spolku jsou rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte přijatého do mateřské školy, přátelé, kteří se zajímají o práci školy, výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku, sponzoři školy.
  • SPŠM „Sluníčko“ hospodaří s příjmy, které tvoří členské příspěvky, dary, výtěžky z akcí spolku a výnosy jeho jmění.

 

Tradičními akcemi, které jsou uskutečňovány ve spolupráci SPŠM „Sluníčko“ s Mateřskou školou Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace jsou:

Dny otevřených dveří
Oslava Svátku matek
Mikulášská nadílka
Vánoční besídka
Karneval
Oslava Dne dětí
Radovánky
Rozloučení s předškoláky
Den s tatínkem v MŠ- Hrajeme si s tatínky
Výlety s dětmi do hor
Předplavecký výcvik
Návštěva Loutkového divadla v Ostravě
Návštěva kulturních nabídek v MěDDM, DK, ZUŠ, divadlo Zlatý klíček apod.