Naše +

  • grafomotorický program
  • zařazování prvků jógy
  • logopedické chvilky
  • využívání prvků programu „Začít spolu“
  • environmentální program
  • péče o nadané děti