Mateřské školy v první linii

Mateřské školy jsou nedílnou součástí našeho vzdělávacího systému. Ať už si kdo chce, co chce, myslí, je tomu prostě tak. Přišel nouzový stav, ale všechny mateřské školy zůstaly otevřené, a to zejména z důvodu zachování práceschopnosti rodičů nejen těch pracujících v integrovaném záchranném systému, ale i všech ostatních.

Také mateřské školy pracují podle manuálu MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID-19“. Statistiky České lékařské komory uvádějí, že učitelé se řadí na druhou pozici ohledně zaměstnanců nakažených koronavirem. Ostatně, jen si vezměte, že v mateřských školách může být v kolektivu až 28 dětí, které jsou ještě velmi malé a často podléhají nejrůznějším běžným nachlazením a virózám. Nejmenší děti učíme základním hygienickým dovednostem a v dnešní době především klademe důraz na použití kapesníku a správnou techniku smrkání.

Vnímáme, že tato situace je náročná pro všechny zaměstnance mateřských škol, přesto ale pracují s energií a vědomím, že mohou pomoci lidem v první linii. I když nejsou zdravotníci, jsou to lidé,  většinou matky a manželky, které se také obávají nákazy a mají starost o svou rodinu a blízké. Přesto s nasazením a zodpovědností pečují o naše nejmenší, mají důvěru rodičů i dětí. I přes veškerá nařízení a opatření se snaží neustále vymýšlet dětem program, který by je bavil, neustále se obměňoval a měl výchovný i vzdělávací přínos, a to bez ohledu na počasí či omezení.
Děti v současné době nemohou navštěvovat žádná divadelní a filmová představení, sportoviště, plavecký bazén, zimní stadion a nemohou jezdit ani na exkurze nebo výlety na ekologická střediska, farmy nebo do ZOO. Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce v mateřských školách byla i součinnost rodičů a různé workshopy s rodiči, zahradní slavnosti a projektové dny, o což jsou v současné době také děti ochuzeny. Z důvodu probíhající pandemie se školky snaží také o co možná nejmenší kontakt a vstup cizích osob vč. rodičů do mateřských škol.

Domníváme se, že práce v mateřských školách na území města Orlové a v přilehlých obcích se zatím velmi daří a žádná mateřská škola nemusela být v karanténě. Zatím jde pouze o jednotlivé případy, které paní ředitelky okamžitě řeší s hygienou a nedošlo zatím k uzavření žádné z mateřských škol. Ve školkách je důsledně dbáno na hygienu, mytí rukou, nošení roušek nepedagogických zaměstnanců a vstup rodičů do prostor MŠ je omezen na minimum. Zřizovatel Město Orlová také školkám pomohl zajistit dezinfekci a roušky, což mateřské školy uvítaly.

Mateřské školy vnímají velmi pozitivně také ochotu rodičů, kteří jsou na mateřské dovolené, v současné době pracují z domova nebo čerpají ošetřovné na starší dítě, ponechat si doma také děti z MŠ. To jim pomáhá zejména při zajištění organizace práce, neboť i zaměstnanci MŠ se někdy dostanou do karantény nebo musejí čerpat ošetřovné z důvodu péče o své vlastní děti školou povinné.

Práce ředitelek MŠ je v tomto období náročnější, protože často jednají s krajskou hygienickou stanicí a protože někteří pracovníci musejí zůstat v karanténě nebo pečovat o své vlastní děti, musí zajišťovat školku organizačně i personálně.

Ředitelky pracují také v rámci projektu MAP II – ORP Orlová, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482. I přes probíhající pandemii, a to v rámci pracovní skupiny č. 7, která je zaměřena na předškolní vzdělávání. I když se scházejí pouze online, protože celá řada naplánovaných aktivit musela být z důvodu pandemie COVID-19 odložena, nezahálí a připravují náhradní aktivity. Do konce roku 2020 chystají vydání kalendáře, na kterém se podílí všechny MŠ z Orlové, Doubravy i Petřvaldu. Připravují pro rok 2021 nový velký projekt s názvem Farmářské trhy, které by se organizovaly v každé mateřské škole a budou vyžadovat celoroční práci a aktivity zaměstnanců, dětí, rodičů i veřejnosti (jakmile to pandemie COVID-19 dovolí).

Děkujeme všem, kteří oceňují práci ředitelek a učitelek mateřských škol a pomáhají nám. Věříme, že se nám práce daří a přejeme všem pevné zdraví v této nelehké době.

 

Ředitelky mateřských škol z Orlové a přilehlých obcí Petřvald a Doubrava

 

Fotografie: