Akce školy

Co nás čeká

Září

 • ,,ZA PLOTEM MŠ“ – jablíčkový workshop
 • SCHŮZE VÝBORU SPŠM SLUNÍČKO
 • ČLENSKÁ SCHŮZE SPŠM SLUNÍČKO, TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Říjen

 • CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI V NAŠI MŠ
 • návštěva FRYŠTÁTSKÉHO ZÁMKU A PARKU BOŽENY NĚMCOVÉ /předškoláci/

Listopad

 • akce pro rodiče s dětmi: SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO TATÍNKY
 • návštěva VÝSTAVY SPOLKOVÉ ČINNOSTI

Prosinec

 • MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA  
 • VÁNOČNÍ TRADICE – návštěva výstavy v DK Orlová
 • VÁNOČNÍ BESÍDKA 

Leden

 • ZACVIČTE SI S NÁMI – cvičení rodičů s dětmi
 • Beseda s paní učitelkou z 1. třídy ZŠ na téma: ,,CO BY MĚL PŘEDŠKOLÁK UMĚT, NEŽ PŮJDE DO ŠKOLY?“
 • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – návštěva rodičů a ukázka řízené práce s dětmi

Únor

 • KARNEVAL 
 • akce pro rodiče s dětmi RODIČE A DĚTI SI HRAJÍ – soutěžní odpoledne ve společenských hrách

Březen

 • Beseda pro rodiče s psychologem na téma: ,,DÍTĚ NENÍ DOSPĚLÁK“
 • anketa pro rodiče: ,,MÁTE DOMA STANOVENÁ PRAVIDLA CHOVÁNÍ, RITUÁLY?“

Duben

 • návštěva VELIKONOČNÍ VÝSTAVY v DK Orlová
 • účast na aktivitách ke DNI ZEMĚ
 • společný VÝLET RODIČŮ S DĚTMI do Beskyd
 • akce pro rodiče s dětmi PÁLENÍ ČARODĚJNIC
 • EXKURZE – LANDEK PARK – předškolní děti

Květen

 • BESÍDKA pro maminky
 • RADOVÁNKY  
 • účast na soutěži HZS SOPTÍK

Červen

 • ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY 
 • DOPRAVNÍ SOUTĚŽ pro MŠ a 1. třídy ZŠ U Kapličky
 • celodenní VÝLET NA HRAD HUKVALDY
 • VÝSTAVKA DĚTSKÝCH PRACÍ v Městské knihovně Orlová
 • ŠKOLA V PŘÍRODĚ – pro starší děti

Tradiční akce

 • Návštěva koncertů, divadel, výstav
 • Sportovní aktivity – předplavecký výcvik, bruslení předškoláků, cvičení v tělocvičně
 • Mikulášská nadílka
 • Besídky – Vánoční besídka, Svátek matek
 • Karneval
 • Oslava Dne dětí
 • Radovánky
 • Rozloučení s předškoláky
 • Výlety a exkurze za poznáním
 • Společná odpoledne rodičů s dětmi
 • Besedy pro rodiče
 • Dny otevřených dveří