Jídelníček

Vážení rodiče,

žádáme Vás, abyste své děti přihlašovali a odhlašovali pouze ve školní jídelně nebo na telefonním čísle školní jídelny 733 332 908.

Omluvenky vyřízené přes paní učitelky nebudou akceptovány!!! Rodiče jsou povinni odhlásit dítěti stravu nejpozději den předem, v době od 6:00 do 12:00 hod. ve ŠJ.  Pokud tak neučiníte a dítě neomluvíte, strava bude automaticky zaúčtována. Jestli dítě náhle onemocní a v nemoci bude následující dny pokračovat, máte nárok si oběd vyzvednout ve ŠJ pouze PRVNÍ DEN NEMOCI!

Pokud druhý den nemoci dítěte nebude jeho strava odhlášena, bude účtována v plné výši,  tj. včetně mzdových a režijních nákladů. PLNÁ CENA ČINÍ 105,- Kč, dle kalkulace platné ve školním roce (viz vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění).

Neodhlášené obědy si můžete vyzvednout od 11.20 – 11.30 hod ve školní jídelně, které je nutno nahlásit ve školní jídelně do 10.30 hodiny.

Jídlo můžeme vydávat pouze v čistých a plastových miskách nebo jídlonosičích

Jídelníček 25.9.-29.9.2023

Alergeny

 

Upozornění!

Prosíme rodiče, kteří platí stravné hotově, aby se dostavili, vždy k 15. dni v měsíci do ředitelny mateřské školy. Jiné termíny k placení stravného pouze po domluvě s paní ředitelkou!

Děkujeme, že tento termín budete dodržovat!