Co děláme celý den

 • hrajeme spontánní a společenské hry
 • vykonáváme různé druhy činností tělovýchovných, pracovních, estetických,   jazykových,  literárních, pro rozvoj logického myšlení, čtenářské gramotnosti, ekologických, poznávacích…..
 • cvičíme v pohybových chvilkách a na nářadí
 • vítáme se v ranním kolečku
 • odpovídáme na aktuální otázky v komunitním kruhu
 • pobýváme venku
 • čteme pohádky a posloucháme relaxační hudbu
 • odpočíváme a vykonáváme klidové činnosti
 • procvičujeme si jazýček v logopedické chvilce
 • věnujeme se zájmovým činnostem
 • staráme se o svoji hygienu, stravování a pitný režim po celý den