MŠ OKRUŽNÍ 917
ORLOVÁ - LUTYNĚ

Co děláme celý den

 

hrajeme spontánní a společenské hry

vykonáváme různé druhy činností tělovýchovných, pracovních, estetických,   jazykových,  literárních, pro rozvoj logického myšlení, čtenářské gramotnosti,     ekologických, poznávacích…..

cvičíme v pohybových chvilkách a na nářadí

vítáme se v ranním kolečku

odpovídáme na aktuální otázky v komunitním kruhu

pobýváme venku

čteme pohádky a posloucháme relaxační hudbu

odpočíváme a vykonáváme klidové činnosti

procvičujeme si jazýček v logopedické chvilce

věnujeme se zájmovým činnostem

staráme se o svoji hygienu, stravování a pitný režim po celý den