Příroda je život

Projekt „ Příroda je život“ podpořen s.p. Lesy České republiky

 

Při rekonstrukci naší mateřské školy byla zastřešena venkovní terasa a vznikl prostor pro využití našimi dětmi. Přemýšleli jsme, k jakému účelu ji vybavíme. A protože se v současné době klade důraz na polytechnické vzdělávání, které zahrnuje získávání pracovních návyků a dovedností, ale také přírodovědné bádání, učení se kladnému vztahu k přírodě, ekologii, rozhodli jsme se, že z nové místnosti uděláme pro děti polytechnickou učebnu.  Jistě si dovedete představit, že její zařízení a vybavení není nic levného. Něco jsme koupili z provozních prostředků, něco jsme získali od sponzorů a našich rodičů, kterým za to děkujeme.

Letos jsme vypracovali projekt „Příroda je život“, který byl podpořen státním podnikem Lesy České republiky, s. p. finančním darem ve výši 16 000,-Kč na dovybavení polytechnické učebny moderními pomůckami.

Díky daru jsme zakoupili mikroskopy pro bádání dětí, obrazový materiál s ekologickou tématikou, pískovničky na hry, pokusy a stavění z písku i v místnosti, a dále materiál z balzy, který mohou děti samy opracovávat, řezat, stloukat, vrtat a vyrábět z něj jednoduché výrobky, a tím získávat první zkušenosti se zacházením s nářadím vlastním prožitkem.

Touto cestou děkuji Krajskému ředitelství Lesů České republiky, s. p. za finanční dar. Zakoupené moderní pomůcky budou plně využity a poslouží k rozvoji pracovních dovedností našich dětí, což dokládají fotografie z naší mateřské školy.

 

Mgr. Marie Bardoňová, ředitelka
Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace