Týden s knihou

Kniha už dávno není součástí všedního dne v životě dětí. S rostoucími možnostmi, jak mohou děti trávit svůj čas, se kniha čím dál tím více vytrácí z popředí jejich zájmů. Právě první roky života dítěte ovlivňují jeho další životní vývoj. Pokud se v dětství dítě naučí knihu používat a využívat, bude to tak dělat po celý život.

Proto jsme se v mateřské škole tento týden věnovali knihám. V předškolním období sice ještě děti číst neumí, ale s knihou se seznamují a poznávají ji.  Snažíme se, aby děti knihu poznaly, aby pochopily, k čemu kniha slouží, a jak ji mohou využít. Taktéž je vedeme k tomu, aby si osvojily samotné zacházení s knihou. Součástí je také seznámení s pojmy jako spisovatel, ilustrátor, vydavatel, záložka do knihy, knihkupec, knihkupectví či knihovna.

Během týdne si děti mohly do mateřské školy nosit své oblíbené knihy, ze kterých jsme si před odpoledním odpočinkem předčítali. V rámci ranních her jsme stavěli knihovnu, rozehráli námětovou hru na knihovnu, kde se vystřídali v rolích knihovnice a čtenáře. Vyráběli jsme záložky do knihy či malovali, jak čteme knihy. Povídali jsme si o zásadách správného zacházení s knihami. Knihy jsme rozdělovali dle žánrů, ale také podle velikostí či tloušťky. Poslechli jsme si písničku „S knížkami se kamarádím“ a zahráli si pohybovou hru: „Knihy do polic“ zaměřenou na prostorovou orientaci a postřeh.

Téma knihy jsme zakončili návštěvou místního knihkupectví Kosmas v Orlové Lutyni. Paní prodavačky nám umožnili podívat se po knihkupectví, prohlédnout si knihy a nasát atmosféru vůní nových knih. Tímto bychom chtěli poděkovat milým prodavačkám, že nám tuto návštěvu umožnily.

Co napsat závěrem? Kniha je důležitou součástí pro každodenní život nejen dítěte ale i dospělého. V předškolním věku se s knihou a literaturou dítě setkává prostřednictvím dospělého, ať už jde o rodiče anebo učitele v mateřské škole. Proto nezapomínejme na knihy a udělejme z nich součást našich životů. Rozvíjejme plnohodnotně svůj čas a energii.

Za kolektiv mateřské školy Okružní

Mgr. Veronika Holková