Školní zralost dítěte

Naše MŠ navázala v tomto školním roce úzkou spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Orlové. V jejím rámci se uskutečnila 2. 3. 2022 beseda na téma „Školní zralost dítěte“ se speciálními pedagožkami Mgr. M. Skřížalovou a Mgr. V. Jelínkovou.

Nástup do základní školy je velmi důležitou a mimořádnou událostí v životě dítěte. Školní zralost je charakterizována jako stav dítěte, který zahrnuje jeho zdravotní, psychickou a sociální způsobilost začít školní docházku. Zralé dítě lépe odolává nárokům školy.

Blíží se čas zápisů do 1. tříd ZŠ a mnoho rodičů si klade otázky, zda je jejich dítě zralé a dostatečně připravené pro vstup do školy.

Rodiče se na společném setkání dozvěděli řadu užitečných informací a konkrétních příkladů, jak rozvíjet sluchové a zrakové vnímání, orientaci v prostoru, početní představy, grafomotoriku, správný úchop tužky s využitím pomůcek, rozumové schopnosti, řeč a pohybové aktivity.

Seznámili se s projevy nezralosti, kdy má odložení školní docházky význam a jak postupovat v případě odkladu.

Beseda byla přínosem nejen pro rodiče, ale také pro pedagogy MŠ, kteří chtějí předškoláky připravit na školu co nejlépe.

Naděžda Ligocká