Pojď si zahrát fotbal

K dětem neodmyslitelně patří přirozený pohyb a hra. Jedná se o jednu z nejdůležitějších součástí učení dětí. Prostřednictvím hry a pohybu děti objevují svět, zkoumají a získávají nové zkušenosti a zážitky. Posilují nejen svou fyzickou zdatnost, ale i psychickou stránku osobnosti. Pohyb pomáhá posilovat v dětech jejich houževnatost, vůli, cílevědomost, smysl pro fair play a také postřeh a pohotovost v reakcích. Při hrách a pohybu zažívají radost a pocit naplnění. Pohybem děti rozvíjí nejen svou tělesnou zdatnost, ale také hrubou a jemnou motoriku, učí se ovládat své tělo, orientovat se v prostoru a čase.  Proto v naší mateřské škole podporujeme každodenní pohyb a cíleně zařazujeme pohybové činnosti do našeho programu.

Pátek 1. dubna 2022 patřil pohybovým radovánkám. V mateřské škole jsme přivítali trenéry a trenérky z MSK Orlová. Pan Miloš Široký se svým týmem přinesl mnoho legrace, smíchu a pozitivní atmosféry a energie. Naše děti si mohly vyzkoušet různé pohybové aktivity a soutěže, při kterých se nejen zasmály ale i zapotily. Děti překonávaly překážkovou dráhu, kde využily svou obratnost, pružnost a také postřeh a orientaci v prostoru. Při pohybu využívaly různé sportovní pomůcky od koordinačního žebříku, míčů, kruhů či tyčových překážek. Děti trénovaly rychlost a sílu svých nohou, hbitost a vytrvalost. Akce byla velmi zdařilá a děti byly nadšené. Tímto děkujeme všem zúčastněným za společně strávený čas a možnost nabít se dobrou náladou.

A ještě něco, nezapomínejme na pohyb. Pohyb je dobrým pomocníkem a motorem. Přináší pocit euforie, uvolnění a potlačuje bolest či úzkost. Díky pohybu jsme odolnější vůči různým negativním podnětům z okolí. Pomáhá nám zvládat životní výzvy a každodenní starosti.