ZVUKOTERAPIE V NAŠÍ ŠKOLCE

Hned při vstupu do místnosti upoutala pozornost paní Soňa Samiera Výtvarová nejen na děti, ale také na paní učitelky a to svým upřímným úsměvem a pozitivní energií. Fascinace dále rostla při pohledu na široký výběr neobvyklých hudebních nástrojů, které s sebou paní Soňa přinesla. Na tento den byla pro děti připravená prožitková akce zvukoterapie, která slouží k podpoře zdraví a využívá zvukové vlny k ovlivnění fyzického a psychického stavu člověka.

Na začátku prezentace bylo dětem vysvětleno, že hudba nemusí vznikat pouze pomocí tradičních hudebních nástrojů, ale může také vycházet z přírodních materiálů. Zvuky jako šustění listů, deště, a šepotu exotických štěrchadel tvořily neoddělitelnou část této zážitkové akce. V momentě, kdy se ozvaly zvuky z nástrojů, děti se ihned uklidnily, a na jejich tvářích se objevila patrná radost a pocit klidu. 

Zvláštní pozornost byla kladena na tibetské mísy, do kterých byla nalita voda. Tento netradiční přístup přiblížil dětem spojení zvuku s tekutinami v našem těle. Každá velikost mísy vydávala jiný zvuk, což dětem umožnilo vnímat rozmanitost zvukových frekvencí.

Děti byly velice aktivní, vyprávěly, co jim daný zvuk připomíná. Tato  zkušenost nejenže rozvinula jejich hudební smysly, ale také posílila jejich schopnost vnímat svět kolem sebe. Všechny neobvyklé hudební nástroje byly  pro děti dostupné a tak si je postupně mohly vyzkoušet.

Zvuk je základem hudby, a k hudbě neodmyslitelně patří tanec. Právě proto byl na závěr propojen s hudebními nástroji. Děti byly povzbuzovány k tanci v roli malých indiánů, což  přinášelo velkou zábavu.

Zvukoterapie nejen prospěla dětem, ale také obohatila paní učitelky o nový zážitek spojený s přírodou a zvukem. Velmi děkujeme za krásnou prožitkovou akci!

Táňa Hrušková