BESEDA S PANÍ SPISOVATELKOU

Cílem našeho školního vzdělávacího programu MARTÍNKOVA ČÍTANKA pro tento školní rok je snaha dětem položit základy čtenářské gramotnosti, utvářet předpoklady k zájmu o čtení, porozumění textu, rozvoji komunikativních a jazykových dovedností. Proto jsme si pozvali na BESEDU s dětmi paní spisovatelku Mgr. Zuzanu Pospíšilovou, jejíž náplní bylo představení autorských knížek, čtení pohádek, hádanky a dramatizace.

Den BESEDY nastal v úterý 28. 11. 2023, kdy děti s velkou zvědavostí čekaly na paní spisovatelku: JAK ASI VYPADÁ?, BUDE SE NÁM LÍBIT?, JEŠTĚ JSME OPRAVDICKOU SPISOVATELKU NEVIDĚLI.

Vše se vydařilo na velikou jedničku s hvězdičkou. Děti pomocí zraku a hmatu poznávaly, že kniha může být hrubá a tenká, lehká a těžká, má pevnou nebo měkkou vazbu, seznámily se pro ně s krkolomným pojmem ILUSTRÁTOR a ILUSTRÁTORKA, co dělají, samy si vyzkoušely kresbu domečku prstem ve vzduchu podle veršované říkanky, poznávaly geometrické tvary.

Paní spisovatelka také dětem představila svoji tvorbu, kdy v knize ČARODĚJNICE EULÁLIE pomáhaly rozluštit hádanku, v KNIHOVNICKÝCH POHÁDKÁCH se dozvěděly co se děje v knihovně, radily skřítkům, jak mají napravit kluka Pepíka, který se neuměl správně chovat ke knížkám. V knize SVĚT PLNÝ HÁDANEK děti řešily hádanky o barvách, v HÁDEJ ČÍM BUDU hádaly profese, při poslechu úryvků z knihy KOUZELNÁ TŘÍDA MEZI STRAŠIDLY poznávaly známé pohádky, jako například HRNEČKU VAŘ, ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA, POPELKA,….., kdy se dětem k jejich velké radosti podařilo vše správně uhádnout.

Zahrály si také hru NA PRÁDLO podle říkadla z knihy HRY S ŘÍKADLY PRO NEJMENŠÍ, pohybem předváděly postup praní, sušení, žehlení a ukládaní do skříně, při vyprávění děje z knihy O LIŠCE MATYLDĚ A MEDVĚDU ŠIMRÁČKOVI se zapojily do jeho dramatizace.

Na závěr naše MŠ obdržela darem jeden výtisk knihy SVĚT PLNÝ HÁDANEK, děti si odnesly ZÁLOŽKU do knihy a sešitek s nabídkou NEJLEPŠÍ KNIHY ZUZANY POSPÍŠILOVÉ, kde si mohou knihu vybrat a případně i objednat. A tady nastala pro nás dospěláky úsměvná situace, kdy jeden chlapec na tuto nabídku zareagoval: ONI MI NIC NEKOUPÍ, ONI SI ŠETŘÍ NA DOVOLENOU.

Po celou dobu BESEDY byly děti pozorné, aktivně se zapojovaly a vše se jim moc líbilo. Tímto děkujeme paní spisovatelce Mgr. Z. Pospíšilové za příjemně strávenou dopolední hodinku.

Za MŠ Okružní napsala I. Papugová