Zdař Bůh!

Hornictví je součástí našeho kraje, mnoho rodičů a prarodičů našich dětí v tomto oboru pracuje. Jak dětem přiblížit tuto náročnou profesi? Vydat se po stopách horníků! Dne 24. 4. děti MŠ Okružní navštívily hornické muzeum Landek v Ostravě. Hned při v stupu do muzea nás po „hornicku“ pozdravil pan průvodce „Zdař Bůh.“ Tento pozdrav má i hlubší hornický význam. V těžké, nebezpečné práci si tatínkové, dědečkové jednoduše přáli, aby se jim nic nestalo, aby se jim v důlní práci dařilo.

Děti se seznámily s prací báňských záchranářů. Na vlastní oči viděli dýchací techniku, záchranářské obleky. Ovšem asi největší adrenalin pro děti i pro paní učitelky bylo, když mohli sfárat důlní jámou v těžní kleci. Na vlastní kůži si tak vyzkoušeli, jak se horníci dostávali za práci každý den. S čím pod zemí pracovali a viděli, jak velké stroje mohou pod zemí být. To vše jsme si společně a velkým údivem prohlíželi a poslouchali každé slovo, které pan průvodce řekl.

Hornictví je bezesporu jedno z nenáročnějších a nejrizikovějších oborů. A v našem kraji právě v tomto odvětví pracuje mnoho našich tatínků, dědečků, strýců. Není to místo, kde se děti mohou běžně podívat. Právě hornické muzeum Landek je místo, kde si děti přiblíží a uvědomí náročnost této profese, a osobně zakusí, jaký je to pocit, sjíždět dolů pod zem.

Dětem se exkurze líbila a odnášeli si mnoho pocitů, z toho, co jim návštěva Landeku přinesla.

Sehnalová Aneta MŠ Okružní