Těšíme se na vánoce

Nastává nejkrásnější období v roce. Na dveře klepe adventní čas. Období adventu je časem tajemna, očekávání, klidu a především těšení se na Vánoce. Tento předvánoční čas je v naší školce vyplněn rozmanitým a kouzelným programem.

Celou třídu jsme si s dětmi vánočně vyzdobili. Nechybí vánoční stromeček s barevnými baňkami a stoly nám zdobí slavnostní ubrousky s vánočními hvězdami. Větší děti si barvičkami namalovaly vánoční stromeček, menší děti si zase vyrobily vánoční dáreček. Samozřejmě nechybí vánoční přání, které si odnesou domů.

S dětmi jsme si povídali, jak se připravují na Vánoce doma, co připravuje maminka, tatínek, jak pomáhají děti. Jaké cukroví pečou doma, jak zdobí stromeček a co napsali Ježíškovi. Jaké je jejich největší přání. Nevynechali jsme ani povídání si o tradičních zvycích na Vánoce. Děvčátka házela bačkorkou, pouštěli jsme skořápky od oříšků. Rozkrajovali jsme jablíčka, abychom objevili hvězdičku a byli v příštím roce zdraví. Objali jsme se pod jmelím a postavili si Betlém s Ježíškem. Protože ve školce máme rádi pohádky, zahráli jsme si pohádku o vánočním stromečku. S dětmi jsme si zazpívali koledy a naučili se mnoho krásných vánočních básniček.

Protože Vánoce jsou svátky klidu a míru, a hlavně o trávení společného času, zapojili jsme do příprav i rodiče dětí. Měli za úkol společnými silami vyrobit vánoční dekoraci (vánoční ozdobu, věnec, svícen….). Fantazii se totiž meze nekladou. Vznikly nádherné ozdoby, kterými jsme vyzdobili naši šatnu.

Než se rozloučíme před vánočními svátky, navštíví děti ve školce Ježíšek. Přinese nové hry, stavebnice a hračky, které budou děti využívat v dalším období docházky do naší školky.

Závěrem mi dovolte popřát Vám všem radostné Vánoce, mnoho sil, životního elánu a pevného zdraví v roce 2021.

 

Za kolektiv MŠ Bc. Veronika Holková