Exkurze na farmu Jarošův statek

Ve čtvrtek 24.6. 2021 jely děti z Mateřské školy Okružní 917 Orlová na Jarošův statek u Studénky, kde byl pro ně připraven environmentální program financovaný z MAP II – ORP Orlová, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482 v projektu pro předškolní vzdělávání „Mladý farmář“, do kterého je naše MŠ zapojena.

Po příjezdu na Jarošův statek jsme snědli svačinku, kterou nám nachystaly naše paní kuchařky. Už v autobuse měly děti zvídavé otázky: „Bude tam koník a zajezdíme si?“, „Já si pohladím ovečku. Možná tam bude i kočička, že paní učitelko.“

Přivítala nás paní lektorka, která seznámila děti s pravidly chování na statku a rozdělila je na dvě skupiny.

První cesta vedla na pastvinu za koníky, kde děti viděly i poníky a oslici Karkulku, zde se dozvěděly spoustu informací o jejich životě. Děti si vyzkoušely, co obnáší starost o zvířátka, jak je čistit a krmit.

Další zastávka byla u oveček, které děti nakrmily a seznámily se s jejich užitkem, pojmenovaly členy „ovčí rodiny“.

Jak žijí králici, o tom bylo další povídání přímo u králičích klecí. Děti si mohly králíčky pohladit a pak jít s králíčkem na procházku. Poté paní lektorka předvedla dětem, že i králici umí skákat přes překážku.

„A jde se jezdit na poníkovi!“ To bylo radosti. Během střídání si děti vyzkoušely chůzi po pocitovém chodníku, některé se odvážily jít i na boso.

Poslední zastavení bylo pod altánem, kde si děti z přírodnin vytvořily ptáčka nebo sovičku a na památku si své výtvory odnesly domů.

Akce se vydařila, děti byly z návštěvy statku nadšeny a odvážely si hodně nových zážitků a poznatků. Velký dík patří oběma lektorkám ze statku, které se dětem věnovaly, vše vysvětlily, předvedly a trpělivě odpovídaly na jejich zvídavé otázky.

 

        Za kolektiv MŠ  Bc. Ivana Fidlerová