ŠKOLA V PŘÍRODĚ – HRÁDEK VE SLEZSKU

4. DEN

Počasí se konečně trochu umoudřilo tak se děti šly projít KE ZVONILCE, která umí splnit tajná přání. Když se děti vrátily z procházky tak znovu tvořily.

3. DEN

Bohužel i třetí den pobytu ve škole v přírodě dětem pršelo. Ve volných chvílích děti především malovaly, tvořily a také mlsaly :).

2. DEN

Následující den se šly děti projít do lesa. Pro zpestření procházky obdržely i úkoly, které se snažily splnit. Odpoledne děti využily svoji fantazii a vyráběly lesní skřítky z přírodnin.

1. DEN

První strávený den ve škole v přírodě byl velmi deštivý. V okamžiku, když déšť ustál tak se děti přesunuly ven a začaly malovat obrázky domečků. Děti jsou velmi spokojené a těší se co je bude čekat následující den.