MAP II – DÍLNIČKY PRO ŠKOLÁKY

V předškolním věku se děti setkávají s prvky polytechnické výchovy v praktické podobě během každodenních činností v rodině a v mateřské škole. Je tedy důležité, aby mohlo dítě s materiály, nástroji a pomůckami přímo pracovat a aby si nástroje i vzniklé situace zachovaly co nejvíce reálnou podobu.

A proto jsme se v naší MŠ Okružní, Orlová zaměřili na aktivity, které děti seznamovaly s materiály jako je papír, sklo, dřevo, děti poznávaly jejich vlastnosti a využití, nástroje a pomůcky pro jejich zpracování.

Vyvrcholením byl projektový den DÍLNIČKY PRO ŠKOLÁKY, který proběhl ve středu 27. 4. 2022 v rámci spolupráce naší MŠ se ZŠ U Kapličky. Vše se odehrávalo v naší polytechnické učebně, kdy pedagog ZŠ pan Mgr. Jiří Plošek společně s žáky 8. třídy seznámil děti během 20 minutové přednášky se základním kutilským nářadím – kladívko, kleště, šroubovák, klíč a dále se spojovacím materiálem – hřebíky, vruty, šrouby a matice. Z reakcí dětí a hlavně chlapců bylo patrné, že některé nářadí a materiály znají, sledovaly tatínka, dědu při práci, někteří i pomáhali.

Po přednášce byly děti rozděleny do skupin a nabyté vědomosti si vyzkoušely při praktických činnostech na jednotlivých stanovištích. Na 1. stanovišti zatloukaly hřebíky kladívky do dřeva a poté je kleštěmi vytahovaly, na 2. stanovišti si s pomocí velkého kamaráda vyzkoušely vrtat malou akuvrtačkou a do otvorů s pomocí račny šroubovaly vruty, na 3. stanovišti skládaly tvary podle vzorů pomocí spojování šroubky a matičkami a na 4. stanovišti měly děti za úkol najít velikostí odpovídající matice a našroubovat je na šroub a to na čas.

Děti byly nadšené, nabízené aktivity je zaujaly a za svou snahu a zručnost obdržely sladkou odměnu. Tímto zdařilým projektovým dnem jsme přispěli k rozvoji technického myšlení u dětí. Velké poděkování patří panu Mgr. J. Ploškovi a jeho žákům za dokonale připravenou akci.