CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI

„Paní učitelko, kdy už přijde maminka na to cvičení? “ Neboj, Vanessko, maminka má ještě čas, určitě to stihne. A dneska dorazí tatínek“ hned vzápětí reaguje Anetka.  Celý den se děti natěšeně ptaly a vyprávěly o dnešním dni. A proč? Protože nás čekala třídní akce CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI.

Co v tento den bylo připraveno pro rodiče? Seznámili se, jak dětí cvičí v naší mateřské škole. Lidé stále žijí v domnění, že děti mají dostatek pohybu, bohužel i my paní učitelky vidíme, že to tak není. Některé cviky dělají dětem potíže tak se snažíme, aby vše postupně zvládly. Snažíme se cvičení zařazovat denně nebo aspoň zábavnou formou her, protože i díky pohybovým aktivitám děti v sobě pěstují sebedůvěru, odvahu i odpovědnost.

V naší mateřské škole při cvičení používáme různá náčiní (šátky, kruhy, stuhy, plyšáky). Také zapojujeme načiní, která používáme v hlavní části cvičení, kdy si cvik děti několikrát zopakují a střídají se ve skupinkách (lavice, žebřiny, žíněnky, švédská bedna). My jsme si na tento den vybrali cviky s gumou.

Když, rodiče dorazili, už je děti čekaly v herně a očekávaly, kdy začne paní učitelka hrát na klavír, aby mohly začít cvičit lokomočními cviky. Poté předváděly, jak zvládnou reagovat na hluboké a vysoké tóny. Po pořádném zahřátí přišla na řadu hlavní část cvičení, kdy rodiče vytvořili dvojice a gumu si přemisťovali na části těla a děti gumu překračovaly, přeskakovaly, podlézaly, chodily po ní a na konec podbíhaly. Aby to rodičům nebylo líto, cviky si také vyzkoušely. Poté následovaly zdravotní cviky ve dvojicích, při kterých dochází k protažení celého těla. U těchto cviků se začíná od hlavy v nízkých polohách, pak se procvičují ruce, horní trup, nohy a záda. Po náročném cvičení nesmí samozřejmě chybět relaxace. V tento den jsme měli připravenou relaxaci formou masáže, kdy rodiče masírovali své děti na zádech, dětem se to moc líbilo a hned to chtěly oplatit i svým rodičům. Na závěr cvičení byla zařazená pohybová hra. V téhle chvíli jsme nechaly děti, ať si samy určí, co by si chtěly zahrát. Jednoznačně zvítězila hra na “ SOCHY“, kdy se děti pohybují podle rytmu hudby.

Moc bychom chtěli poděkovat rodičům, kteří se akce zúčastnili i přesto, že účast nebyla velká, myslíme si, že všichni odcházeli domů spokojení a děti s rodiči si měli o čem vyprávět.

Spolupráci s rodiči a jejich spoluúčast na životě a dění mateřské školy považujeme za velmi důležitou. Chceme, aby rodina i mateřská škola dítěti společně vytvářela harmonické prostředí. Důležité však je, aby si rodiče i pedagogové uvědomili, že mateřská škola není jeden svět a rodina druhý, ale že se tyto dva světy navzájem prolínají a tím ovlivňují i úspěšnost při výchově dětí. Uvědoměním si této skutečnosti pak bude vše pro obě strany jednodušší, i příjemnější.