ZAJÍČKOVA STEZKA

Zajíčkova stezka, aneb oslavili jsme Velikonoce

 Jaro je nádherné roční období a první jarní den nastává dvacátého prvního března.
Na jaře se probouzí příroda, začínají růst první jarní květiny, všechno kolem se zelená, vracejí se k nám ptáci ze zimních krajin a my všude můžeme slyšet jejich zpěv. Toto roční období je také počátkem nových životů, rodí se spousta nových mláďat. K Velikonocům patří kuřata, housata, králíci a ve volné přírodě to mohou být právě zajíci.

Na jaro jsme nezapomněli ani v naší mateřské školce. Děti rozeznávaly jarní květiny, pojmenovávaly zelenající se stromy, učily se o ptácích, kteří se na jaře vracejí. Seznámily se s tradicí Velikonoc. Letos jsme se s dětmi vypravili na stezku plnou zábavných úkolů, které si pro ně připravil zajíček. Stezku jsme zahájili hádankou, kterou měly děti uhádnout. Pak následovaly další úkoly. Křídami kreslily velikonoční kraslice. Na obrázku poznávaly znaky Velikonoc, vyhledávaly, které obrázky patřící k Velikonocům.  Z písmen skládaly dle vzoru slovo Velikonoce. Pojmenovávaly zvířata a jejich mláďata vyskytující se na obrázku. Zahrály si na zvířata, pohybovaly se jako koníček, kachnička, pejsek a ptáček. Skládaly rozstříhaný obrázek, počítaly vajíčka, slepičky a zajíčky, zazpívaly si písničku o zvířátku. Každý splněný úkol si zaznamenaly do tabulky. Na závěr si každý našel na zahradě v trávě vajíčka, která tam pro ně zajíček nechal. 

Děti díky získaným poznatkům z MŠ mohou působit na své rodiče. Velikonoce se tudíž stanou významným svátkem, kdy se v rodinách budou opět dodržovat zvyky a tradice. Vždyť je to přeci hezké barvit společně doma vajíčka, péct mazance nebo beránka a tak podobně. Přejeme všem krásné jaro plné slunných a radostných dní.

Za kolektiv MŠ Okružní 917                                                Mgr. Veronika Holková