VZHŮRU NA PALUBU DÁLKY VOLAJÍ…

Touto znělkou se naše děti svolaly ke slavnostnímu „Pasování“ předškoláků, které letos proběhlo v duchu Pirátských radovánek.

Na úvod přivítala všechny přítomné p. ředitelka Bc. Lucie Franková. Obeznámila nás s programem, který zajistila AGENTURA LENA a poděkovala za sponzorský dar firmě ADAS, firmě ATC-EURO-GROUP a p. Kratochvílovi (tatínkovi dvou dětí navštěvujících MŠ).

Poté již nic nebránilo tomu, aby „pirátka“ Lena svým mečem pasovala předškoláky na školáky. Zprvu se někteří ostýchali-možná i trochu báli, když se zamračenou tváří zamávala před dětmi šavlí. To se ale hned změnilo, jakmile se pirátce objevil úsměv na tváři s ujištěním, že určitě všichni školu zvládnou. Postupně byli pasováni předškoláci všech čtyř tříd a p. učitelky dětem s přáním školních úspěchů předaly knihu a pytlík na přezůvky s logem naší mateřské školy. S pokřikem: „Odplouváme do školy, budeme plnit úkoly, ahooooj!“ se vrátili zpět ke svým rodičům, kde si odložily své dárky. A co bylo velké překvapení pro nás pedagogy- p. Lena pasovala i nás na „Nejlepší paní učitelky“ a poděkovala nám jménem rodičů za přípravu dětí na školu.

Pirátské melodie pozvaly děti zpět na“ hřiště, kde je čekaly dvě slečny z „Agentury Lena“, které zapojily děti do tance a různých soutěží. A nemyslete si-zapojily i rodiče. Odměnou všem dětem za splněné úkoly byly kreslící tabulky, které byly zakoupeny ze SPŠM Sluníčko.

Veselé a zábavné odpoledne bylo i lákadlem pro smysly. Hlavně chutě a vůně si přišly na své. Prodávala se cukrová vata, popcorn, úžasné buchty, které napekly p. kuchařky, párek v rohlíku, limonády…

Prostě oslava, jak má být. A protože sama se nepřipravila, ráda bych poděkovala všem zaměstnankyním naší MŠ, všem rodičům za krásné pirátské masky, které dětem připravili i za pomoc při prodeji občerstvení. Také praktikantkám ze SŠ DAKOL ( obor předškolní a mimoškolní pedagogika) A ještě jednou firmě ADAS, firmě ATC-EURO- GROUP a p. Kratochvílovi, také SDH Orlová- Město za zapůjčení stolů a lavic .

 Ze všeho nejvíce však p. Leně Banszel Freyové, která se se svými děvčaty postarala o úžasnou atmosféru tohoto odpoledne. Všem děkujeme

  p.uč. Svatava Janková