HALOWEEN VE SPIRÁLE

DĚSIVÁ PŘEDNÁŠKA…

…takový byl název prezentace, kterou si pro naše děti připravil pan Bc. Adam Bura z DDM Orlová.

Ale přednáška nebyla vůbec děsivá. Naopak. Děti se formou obrázků a vyprávění dozvěděly, proč se lidé báli nebo bojí některých živočichů. Jeden z důvodů byl, že se vlastně báli tmy a všeho co se ve tmě vyskytuje. Například netopýrů nebo houkání sovy. Také záleželo na vzhledu zvířete jako jsou hadi, ropuchy, housenky, můry a různí brouci… Děti mohly na obrázcích shlédnout jak živočichy, které by mohly samy potkat u nás v přírodě nebo je vidět v ZOO, tak obrázky živočichů žijících v jiných zemích. Po skončení poutavého vyprávění si mohly „pohladit“ hada a tím zjistit, že má hebkou kůži a ne slizkou, jak si někteří lidé myslí. A také vyzkoušet hmatem jemné kožíšky malých myšek.

A protože bylo období Halloweenu, i pro nás byl nachystaný úkol -ve třech skupinkách najít na zahradě různé druhy hrůzných živočichů- hady, žáby, pavouky, housenky a jiné. Samozřejmě nebyli živí, ale z gumy a plastu. Jelikož poprchávalo, tak jak to na „strašidelné zahradě“ bývá, nasadily si děti pláštěnky nebo kapuce a vydaly se plnit úkol. Díky svému dobrému zraku se jim brzy podařilo najít plno živočichů a jako bonus pytlíček s čokoládovými bonbonky. Společně jsme spočítali úlovky v každé skupině a děti byly navíc odměněny sladkostmi.

Věřím, že si to všichni užili i přes nepřízeň počasí a děkujeme panu A. Burovi  a paní Nadi Angyalové za pěkný zážitek.

                                                                                                                                          Janková Svatava