MŠ OKRUŽNÍ 917
ORLOVÁ - LUTYNĚ

Tradiční akce

 

Návštěva koncertů, divadel, výstav

Sportovní aktivity – předplavecký výcvik, bruslení předškoláků, cvičení v tělocvičně

Mikulášská nadílka

Besídky – Vánoční besídka, Svátek matek

Karneval

Oslava Dne dětí

Radovánky

Rozloučení s předškoláky

Výlety a exkurze za poznáním

Společná odpoledne rodičů s dětmi

Besedy pro rodiče

Dny otevřených dveří