OZDRAVNÝ POBYT – HRÁDEK VE SLEZSKU

PRVNÍ DEN – PŘÍJEZD

V pondělí 27. 6. 2022 jely děti z naší mateřské školky na ozdravný pobyt do Hrádku ve Slezsku. Po příjezdu autobusem na místo a vybalení věci, děti strávily krásný slunečný den v lese, kde tvořily z přírodnin domečky pro zvířata a s velkou radostí hledaly hřiby. Cestou do lesa viděly ovečky, které se pásly a chtěly se s nimi vyfotit. Po odpoledním odpočinku malovaly křídami v areálu ubytovny a tvořily vernisáž maleb :) .

DRUHÝ DEN

Následující den po probuzení děti a vynikající snídani proběhlo ve sportovním duchu, děti plnily úkoly od obratného Kuliferdy a poté následovaly sportovní disciplíny. Bohužel po slunečných dnech následovala bouřka s deštěm a tak se děti přesunuly do herničky a tam si pěkně prohrály podle své fantazie. Odpoledne si děti vyšly na procházku “ U ZVONIČKY ISIDORA“ , kde si děti zazvonily na zvoneček, který dětem splní tajné přání . Odpolední procházka byla spojena s místním lomem, který děti velmi zaujal.

TŘETÍ DEN

Následující den byl také velmi zajímavý pro naše děti. Děti si z přírodnin vytvořily paletky, které si zabalily i domů. Moc se jim líbil místi lom tak si v něm znovu pěkně pohrály. Na hřišti si zahrály zábavnou hru KÁMOŠKA PARONOŽKA u které proběhlo spousty legrace. V plánu bylo opékaní párků, ale znovu nám to překazila bouřka tak se aspoň grilovalo. A než šly děti spát tak si trochu potancovaly na taneční party :).

DEN 4 – JEDEME DOMŮ

Tak, tady máme poslední den, našeho ozdravného pobytu, protože byly děti velmi statečné a vše krásně zvládly tak si domů odvezly ne jen spousty zážitků, ale také odměnu od našeho Kuliferdy. Děti byly velmi spokojené doufáme, že se jim líbilo stejně jako paní učitelkám :).